Share

Amaç ve Hedefler

Amaç ve Hedefler

MİV-SAN’IN AMAÇ VE HEDEFLERİ

MİV-SAN, Ortakları ve meslektaşları arasında kurumsal bir dayanışma ve yardımlaşma ağıdır. Ortaklarına MİV-SAN Yönetmeliği çerçevesinde koşulları belirlenen birikim ile yardımları gerçekleştirmeyi ve bu yardımların kapsamını zamanla genişleterek tüm meslektaşlarına hizmet eden etkin bir sosyal güvenlik şemsiyesi oluşturmayı amaçlar.

Ortakların aktardığı yıllık aidatlar hem kendi birikimi olarak korunmak üzere MİV-SAN havuzuna katılır, hem de bu birikim ve başka ek gelirlerle ekonomik durumu ve sağlığı kötü durumda olan meslektaşlarına sosyal yardımlar yapılır ve kredi desteği sağlanır.

Özetle; MİV-SAN Ortaklarının küçük çaplı birikimler oluşturmasını ve zor durumdaki meslektaşlarıyla dayanışmasını sağlar.

MİV-SAN Banner