Share

4. Dönem Çalışma Programı (2018 – 2020)

4. Dönem Çalışma Programı (2018 – 2020)

Çalışma Programı üç ana başlık altında ele alınmıştır.

 

MİV-SAN’IN GÜÇLENDİRİLMESİ

1 MİMARLIK VAKFİ İLE İLİŞKİLER

 1. Mimarlık Vakfı ile ilişkilerin güçlendirilmesi,
 2. Mimarlık Vakfı ile birlikte Mimarların yararlanabileceği, bir araya gelebileceği Mimarlar Evi. Mimarlar Köyü, Mimar çocuklarının eğitileceği Kreş, anaokulu vb. gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaların planlanması, ( mimarlık müzesi)

2. BÜTÇENİN BÜYÜTÜLMESİ/GENİŞLETİLMESİ

 1. MİV-SAN alacaklarının tahsil edilmesi,
 2. MİV-SAN mal varlığının ve birikimlerinin korunması, değerlendirilmesi ve artırılmasına yönelik tedbirleri almak ve gerekli işlemleri yapmak,
 3. Genel Kurul’da onaylanmış bütçede öngörülen gelirlerin artırılmasının sağlanması, giderlerin ise bütçeye uygun olarak gerçekleşmesi yönünde tedbirler almak,

3 ÜYELER İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

 1. Üyelerin MİV-SAN ile bağlılıklarının kuvvetlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması,
 2. MİV-SAN’a yeni üyeler kazandırılması için çalışmalar yapılması,

4 KURUMSALLAŞMA

 1. MİV-SAN’ı, tüm mimarların güvendiği ve gönüllü olarak el ele verdiği dayanışma örgütü olarak kurumsallaştırmak,

5 MİMARLIK ORMANI ÇALIŞMALARI

 1. MİV-SAN Mimarlar Ormanı’na katılımın arttırılması yönünde çalışmalar yapmak, İstanbul Şube girişine üzerinde orman bağışçılarının adlarının yazılı olduğu sembolik ağaç tasarlamak.

 

ÜYELERLE İLETİŞİM VE ÜYELERE SAĞLANACAK DESTEK VE YARDIMLAR

1- ÜYELERLE İLETİŞİM- BAĞ KURULMASI

 1. Üyelerle iletişimin sürekli ve sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması (mail, sosyal medya, internet sitemiz, telefonla mesaj sistemi vb.),
 2. MİV-SAN çalışmaları ve üyelerine sağladığı kolaylıklar, destekler hakkında belirli aralıklarla bilgi ve haberlerin üyelere ulaştırılması,
 3. Üyelere her ay “MİV-SAN’DAN HABERLER’’ başlığı altında bilgi aktarımımda bulunmak,
 4. MİV-SAN Ortak ve üyelerine daha iyi olanaklar sağlamak amacıyla, mimarların ve dostlarının bir araya geleceği yemekler düzenlemek, mimarların ürünlerinin sergileneceği sergiler açarak sergi gelirleri ile bağış sağlamak, Sandık amblemli ürünlerin bağış karşılığı satışı ile gelir elde etmek, vb. ödenti gelirlerinin yanı sıra Sandık gelirlerine katkı amaçlı sosyal etkinlik çalışmalarının yapılması,

2.ÜYELER SAĞLANAK OLANAK VE YARDIMLAR

 1. MİV-SAN üyeleri ve mimarların doğal afetler sonucu acze düşmesi, kaza, hastalık ve benzeri durumlarda ortaya çıkan acil ihtiyaçlarının karşılanması amaçlı kurulan fona kaynak yaratmak amaçlı ve bağış toplamaya yönelik kampanyalar düzenlenmesi,
 2. Üyelere sağlanan yardımların artırılması ve kapsamının genişletilmesi
 3. MİV-SAN ortak ve üyelerine mesleki çalışmalarında gereksinim duydukları alımlarında indirim elde edebilecekleri olanakların sağlanması,
 4. Mesleğe yeni adım atan mimarlara yol gösterici olunması, işlerini kurarken, yarışmaya girmek istediklerinde kendilerine uzun vadeli kredi olanakları sağlanması,
 5. MİV-SAN üyelerine Özel sağlık kuruluşlarından teşhis ve tedavi hizmetlerinde indirim olanakları yaratmak üzere çalışma yapılması,
 6. Mimarlık Topluluğumuzda sosyal birlikteliği geliştirmek amacıyla çeşitli Kültürel faaliyetlerde öncülük edilerek, tiyatro, sinema, müze vb. yerlere indirimli bilet temin edilmesinin sağlaması,

 

TMMOB MİMALAR ODASI İLE İLİŞKİLER VE MİMARLAR TOPLULUĞUNA VERİLECEK HİZMETLER

1.MİMARLAR ODASI İLE İLİŞKİLER

 1. TMMOB Mimarlar Odası Merkez ve Şube Yöneticileri ile iyi iletişim içinde olarak Oda Üyeleriyle iletişim sağlamak
 2. TMMOB Mimarlar Odası Yayınlarında MİV-SAN haber ve duyurularına yer verilmesini sağlamak
 3. TMMOB Mimarlar Odası’nın yıllık etkinlik programlarını dikkate alarak, bu etkinliklerde tanıtım yapmak ve Türkiye genelinde mimarlarla iletişim sağlamak amacıyla MİV-SAN stantları açarak, yeni üye kazanma ve bağış alarak kaynak yaratmanın sağlanması,

2. MİMARLIK ORTAMINA VERİLECEK HİZMETLER

 • Mimarlık Vakfı Kurucu Kurul Üyesi Mimarlar Odası Şube ve Temsilciliklerle örgütlenme çalışmalarının yürütülmesi,
 • MİV-SAN örgütlenmesi ve üye sayısının arttırılması konusunda TMMOB Mimarlar Odası Yönetimi ile işbirliği yapılmasının gerekliliğinin bilinciyle gerekli ilişki ve iletişimin kurulması çalışmalarının yapılması,
 • Mimarlar Odası Şubelerinde tanıtıcı ve bilgilendirici etkinlikler düzenlenmesi,
 • TMMOB Mimarlar Odası’na üye olan her mimarın aynı zamanda MİV-SAN üyelik koşullarını kabul ederek, MİV-SAN üyesi olmasına yönelik çalışmaların yapılması, bu konuda BARO vb. meslek örgütü sandıkları yönetmelik ve çalışmalarını inceleyerek, yararlı örnekleri almak.

4. DÖNEM YÖNETİM KURULU

ASIL
1. Erol Türkmen-Başkan (İstanbul)
2. Saltık Yüceer-Başkan Yrd. (İstanbul)
3. Leyla Celep Gürsoy-Sekreter Üye (İstanbul)
4. Leman Ardoğan-Sayman Üye (Ankara)
5. Selcan Beşik-Üye (Ordu)
6. A. Tamer İnceler-Üye (İstanbul)
7. Haluk Gökçay-Üye (Mersin)

YEDEK
1. Pınar Karaman (İstanbul)
2. A. Serhan Şakar (İstanbul)
3. İlmen Gözde (İstanbul)
4. Macit Toz (İstanbul)
5. Özlem Aydın (İstanbul)
6. Tuğrul Eker (Ankara)
7. Büşra Nural (İstanbul)