Share

2. Dönem Çalışma Programı

2. Dönem Çalışma Programı (2014 – 2016)

11.Ocak.2014 tarihinde yapılan 3.Olağan Genel Kurul’da MİV-SAN II. Dönem Yönetim Kurulu seçilmiştir.  Seçilmiş olarak görev üstlenen Yönetim Kurulu Üyeleri; MİV-SAN yönetmeliğinin amaç maddesinde belirtildiği gibi “..ortaklarına veya lehtarlarına bu yönetmelikle belirlenen yardımları yapmak ve bu yardımların kapsamını zamanla genişleterek etkin bir sosyal güvenlik şemsiyesi oluşturmak..” cümlesi kapsamına ve Yönetmeliğin 12. Maddesine uygun olarak, üstlendiği görevi yerine getireceği bilinciyle, I. Dönem çalışmaları sonuçları, ortak ve üyelerin Danışma Kurulları ve Genel Kurullarda dile getirdikleri önerileri ve eleştirilerini dikkate alarak MİV-SAN II. Dönem çalışma programını hazırlamıştır.

Çalışma Programı üç ana başlık altında ele alınmıştır.

A) MİV-SAN’IN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÜYE SAYISININ ARTIRILMASI

 1. Mimarlık Vakfı ile İlişkilerin Güçlendirilmesi,
  Mimarlık Vakıfı ilebirlikte Mimarların yararlanabileceği, bir araya gelebileceği Mimarlar Evi. Mimarlar Köyü, Mimar çocuklarının eğitileceği Kreş, anaokulu vb. gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaların planlanması,
 2. MİV-SAN alacaklarının tahsil edilmesi,
 3. MİV-SAN mal varlığının ve birikimlerininkorunması, değerlendirilmesi ve artırılmasına yönelik tedbirleri almak ve gerekli işlemleri yapmak,
 4. Genel Kurul’da onaylanmış bütçede öngörülen gelirlerin artırılmasının sağlanması, giderlerin ise bütçeye uygun olarak gerçekleşmesi yönünde tedbirler almak,
 5. Üyelerin MİV-SAN ile bağlılıklarının kuvvetlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması,
 6. MİV-SAN’a yeni üyeler kazandırılması için çalışmalar yapılması, Potansiyel meslektaşlarımıza yönelik “öğrenci üyelik” sistemini her bakımdan zengin içerikle donatarak (örneğin reasürans şirketiyle görüşülerek öğrenci ferdi kaza sigorta vb. enstrümanları sponsorlukla desteklenen çalışma istenebilir) “geleceğiniz mimarlar odasında ve MİV-SAN’dadır.” teması işlenerek, mesleğe başladıkları andan itibaren de Mimarlar Topluluğunun dayanışma dinamiğinin ve itici gücün farkına varmalarının sağlanması, Uzun yıllar mesleğinde ilerle ve gelişme sağlamış Mimarlık Vakfı Kurucu Kurul ve MİV-SAN üyeleri ile öğrenci ve yeni mezun mimarlar arasında sağlam ve kalıcı dostluk köprüleri oluşturarak, yaşanmışlıklar ve deneyimleri paylaşarak, karşılıklı işbirliklerin gerçekleştirilmesi,
 7. MİV-SAN’ı, tüm mimarların güvendiği ve gönüllü olarak el ele verdiği dayanışma örgütü olarak kurumsallaştırmak,

Belirlenen bu eylemleri gerçekleştirmek amacıyla,

 1. MİV-SAN’ın örgütlenmesi ve kurumsallaştırılması komitesi
 2. MİV-SAN üye ilişkileri komitesi
 3. MİV-SAN’a kaynak yaratma komitesi

kurulması ve komitelerin çalışmalarına gerekli desteğin Yönetim Kurulu tarafından sağlanması,

ÜYELERLE İLETİŞİM VE ÜYELERE SAĞLANACAK DESTEK VE YARDIMLAR

 1. Üyelerle iletişimin sürekli ve sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması (mail, sosyal medya, internet sitemiz, telefonla mesaj sistemi vb.),
  MİV-SAN ortak ve üyelerine etkili hizmet etmenin birinci koşulu daha ekili bir iletişim gerçeğidir. Bu amacı gerçekleştirmek için özellikle üyelerimizin en değerli günleri (doğum, evlilik, tanışma, mezuniyet, meslek başarıları vb.) ile maddi manevi desteğe ihtiyaç duyduğu her zaman yanlarında olmanın gereklerini yerine getirecek, üyelerimizle bilgi akışı sağlayacak sistemlerin (mail, telefonla mesaj vb.) etkin çalıştırılması,Günümüz teknolojilerinin ortak platformları olan sosyal medya aygıtları (twiter, facebook, watsup, vb.) etkili şekilde yönetilerek MİV-SAN Ortak ve üyeleri ile potansiyel üye meslektaşlarımız arasında iletişim köprüsü sağlanması,Güncel bilgi akışı ile gelişmelerinMİV-SAN üye ve ortaklarının yakından takip edebilmelerinin sağlanması, Yukarıda sözü edilen tüm teknolojik olanaklar en geniş bilgilendirme vasıtaları haline getirerek üyelerimizle bağlarımızın güçlendirilmesi,
 2. MİV-SAN Ortak ve Üyeleri ve tüm ilgilenenlerin MİV-SAN web sitesine normal erişimlerinin yanı sıra Mimarlık Vakfının, Mimarlar Odasının ve diğer STK’ların web sayfalarından MİV-SAN web sitesine kolayca erişimin sağlanması,
 3. MİV-SAN çalışmaları ve üyelerine sağladığı kolaylıklar, destekler hakkında belirli aralıklarla bilgi ve haberlerin üyelere ulaştırılması,
 4. MİV-SAN Ortak ve üyelerine daha iyi olanaklar sağlamak amacıyla, mimarların ve dostlarının bir araya geleceği yemekler düzenlemek, mimarların ürünlerinin sergileneceği sergiler açarak sergi gelirleri ile bağış sağlamak, Sandık amblemli ürünlerin bağış karşılığı satışı ile gelir elde etmek, v.b. ödenti gelirlerinin yanı sıra Sandık gelirlerine katkı amaçlı sosyal etkinlik çalışmalarının yapılması,
 5. MİV-SAN üyeleri ve mimarların doğal afetler sonucu acze düşmesi, kaza, hastalık ve benzeri durumlarda ortaya çıkan acil ihtiyaçlarının karşılanması amaçlı kurulan fona kaynak yaratmak amaçlı ve bağış toplamaya yönelik kampanyalar düzenlenmesi,
 6. Yardımlardan yararlanma koşullarına ait yönetmelik, yönerge vb belgelerin hazırlaması,
 7. Üyelere sağlanan yardımların artırılması ve kapsamının genişletilmesi
  Mevcut Yardımlar;

  1. MİV-SAN kaynaklarından karşılıksız yapılan yardımlar;
  2. Sağlık Yardımları
  3. Ölüm Yardımları
  4. İş görmemezlik yardımı
  5. Sosyal Dayanışma Fonundan yapılan yardımlar
  6. MİV-SAN üyesi olmayan mimarlara sağlık yardımı
  7. MİV-SAN üyesi olmayan mimarlara afet yardımı
  8. Geri ödemeli ihtiyaç kredisi verilmesi
  9. Anadolu Hayat Emeklilik ile yapılan MİV-SAN üyelerine özel koşullu Bireysel Emeklilik Sigortası,
  10. İş Güvenliği Eğitimi bedelinde MİV-SAN üyelerine özel indirim yapılması,
  11. MİV-SAN ortak ve üyelerine mesleki çalışmalarında gereksinim duydukları alımlarında indirim elde edebilecekleri olanakların sağlanması,
 8. Mesleğe yeni adım atan mimarlara yol gösterici olunması, işlerini kurarken, yarışmaya girmek istediklerinde kendilerine uzun vadeli kredi olanakları sağlanması,
 9. MİV-SAN üyelerine Özel sağlık kuruluşlarından teşhis ve tedavi hizmetlerinde indirim olanakları yaratmak üzere çalışma yapılması,
 10. Mimarlık Topluluğumuzda sosyal birlikteliği geliştirmek amacıyla çeşitli Kültürel faaliyetlerde öncülük edilerek, tiyatro, sinema, müze vb. yerlere indirimli bilet temin edilmesinin sağlaması,
 11. Mesleğe yeni adım atmış mimarlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması(“Mimarlık yolunda MİV-SAN yanımda” , “MİV-SAN’la mesleğime güçlü başlıyorum.
  1. Mimarlık Mesleğine başlarken Mesleki Mevzuat ve Etik
  2. Mimarlık Mesleğinin uygulama alanları
  3. Mesleki uygulamada karşılaşılan güçlükler ve çözümleri

Belirlenen bu eylemleri gerçekleştirmek amacıyla,

  1. MİV-SAN tanıtım ve iletişim komitesi
  2. MİV-SAN Sosyal Etkinlikler komitesi
  3. Mimarlık mesleğine yeni adım atmış mimarlarla iletişim komitesi

kurulması ve komitelerin çalışmalarına gerekli desteğin Yönetim Kurulu tarafından sağlanması,

C) TMMOB MİMALAR ODASI İLE İLİŞKİLER VE MİMARLAR TOPLULUĞUNA VERİLECEK HİZMETLER

 1. TMMOB Mimarlar Odası Merkez ve Şube Yöneticileri ile iyi iletişim içinde olarak Oda üyeleriyle iletişim sağlamakMimarlık Vakfı Kurucu Kurul Üyesi Mimarlar Odası Şube ve temsilciliklerle örgütlenme çalışmalarının yürütülmesi, MİV-SAN örgütlenmesi ve üye sayısının arttırılması konusunda TMMOB Mimarlar Odası Yönetimi ile işbirliği yapılmasının gerekliliğinin bilinciyle gerekli ilişki ve iletişimin kurulması çalışmalarının yapılması,TMMOB Mimarlar Odası’na üye olan her mimarın aynı zamanda MİV-SAN üyelik koşullarını kabul ederek, MİV-SAN üyesi olmasına yönelik çalışmaların yapılması, bu konuda Baro vb meslek örgütü sandıkları yönetmelik ve çalışmalarını inceleyerek, yararlı örnekleri almak,
 2. TMMOB Mimarlar Odası Yayınlarında MİV-SAN haber ve duyurularına yer verilmesini sağlamak
 3. TMMOB Mimarlar Odası’nın yıllık etkinlik programlarını dikkate alarak, bu etkinliklerde tanıtım yapmak ve Türkiye genelinde mimarlarla iletişim sağlamak amacıyla MİV-SAN standları açarak, yeni üye kazanma ve bağış alarak kaynak yaratmanın sağlanması,Belirlenen bu eylemleri gerçekleştirmek amacıyla,
  1. MİV-SAN – TMMOB Mimarlar Odası ilişkileri komitesi

kurulması ve komitenin çalışmalarına gerekli desteğin Yönetim Kurulu tarafından sağlanması,

2. DÖNEM YÖNETİM KURULU

ASIL
1. Bülend Ceylan-Başkan (İstanbul)
2. Saltık Yüceer-Başkan Yrd. (İstanbul)
3. Erol Türkmen-Sekreter Üye (İstanbul)
4. Attila Ergin-Sayman Üye (İstanbul-Edirne)
5. Sinan Tütüncü-Üye (Mersin)
6. Leman Ardoğan-Üye (Ankara)
7. Selcan Beşik-Üye (Ordu)

YEDEK
1. Z. Deniz Tekgüvercin (İstanbul)
2. Macit Toz (İstanbul)
3. Leyla Celep Gürsoy (İstanbul)
4. A. Tamer İnceler (İstanbul)
5. A. Serhan Şakar (İstanbul)
6. Ayhan Özgen (İstanbul)
7. Mehmet Akkol (Muğla)