Share

1. Dönem Çalışma Programı (2011 – 2014)

1. Dönem Çalışma Programı (2011 – 2014)

MİV-SAN ’ı tanımlamak;

1997 yılında, Mimarlık Vakfı Vakıf senedinin 2. Maddesi olan amaç ve kapsam maddesinde yer alan “…Mimarlar ve mimarlık mesleğine hizmet edenler arasında maddi ve moral destek sağlayacak bir yardımlaşma sandığı kurmak….” ifadesine uygun olarak kurulan Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı, Mimarlık Vakfının 10.Nisan.2011 tarihinde yapılan 16. Kurucular Kurulu toplantısında kabul edilen yeni yönetmeliğiyle özerklik sürecine girmiştir. Yeni yönetmelik doğrultusunda görevlendirilen Geçici Yönetim Kurulu, Yönetmeliğin 6. Maddesine göre 4 Aralık 2011 tarihinde ilk Sandık Genel Kurulu’nun yapılmasını gerçekleştirmiştir.

Genel Kurul’da, Sandığımızın gelişimi, günümüz koşullarındaki durumu, ileride yapılabilecekler, beklentiler, üyeler tarafından tartışılmış, ikinci Genel Kurul’a kadar Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı’nın Yönetim Kurulu aşağıda ad ve soyadları belirtilen Sandık üyeleri arasından seçilmiştir.

Genel Kurul sonrasında 24 Aralık 2011 tarihinde yapılan ilk yönetim toplantısında görev bölümü yapılarak MİV-SAN Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamıştır.

Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı (MİV-SAN)

1. Dönem Yönetim Kurulu

 • Bülend CEYLAN – (Başkan)-İstanbul
 • Erol TÜRKMEN – (Başkan Yardımcısı)-İstanbul
 • A. İmran KARAMAN – (Sayman)-Ankara
 • Burak Kaan YILMAZSOY – (Sekreter)-İstanbul
 • Attila ERGİN – (Üye)-Edirne
 • Deniz TEKGÜVERCİN – (Üye)-İstanbul
 • Ediz İrfan ERKOÇ – (Üye)-Adana

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 1. Zeynep Nurfeşan AĞRA
 2. Leyla Celep GÜRSOY
 3. Selcan BEŞİK
 4. Cahit TOP
 5. Ayhan ÖZGEN
 6. Sinan TÜTÜNCÜ
 7. Gönül ERSAN

MİV-SAN 1. Dönem Yönetim Kurulu Sandığın yeni sürecinin başlangıcını yapmak durumunda olduğundan, yapacağı çalışmalar Sandığın geleceği açısında büyük önem taşımaktadır. Yönetim Kurulu bu önemin bilincinde olarak çalışma programını hazırlamıştır.

Kuruluşundan bugüne kadar geçen 15 yıllık süre içerisinde yaklaşık 3000 üyeye ulaşan Sandık, çeşitli nedenlerle kuruluş amacındaki Mimarlık Topluluğumuzu bütünleştirici hedeflerine ulaşamamıştır. Bunların nedenlerini araştırmak, çözüm önerileri getirmek Yönetim Kurulu’nun ilk hedefleri arasında olacaktır.

Çalışma Alanlarımız

MİV-SAN 1. Dönem Yönetim Kurulu çalışmalarını aşağıdaki başlık ve alt başlıklarda tanımlanan konular üzerinde yürütecektir.

Ana hedef, tüm meslektaşlarımızı Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı çatısı altında bir araya getirerek dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır

MİV-SAN ÖRGÜTLENMESİ

1-a : MİV-SAN Yönetim Kurulu Çalışmaları :

Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu görev dağılımı paralelinde, asıl ve yedek Yönetim Kurulu üyelerinin çalışma akslarının belirlenerek sorumlulukların paylaştırılması ve işbirliğinin sağlanması gerektiği bilinci ile çalışmalara başlanmıştır.

1-b: MİV-SAN Personel Çalışmaları :

Yeni bir örgütlenme ve çalışma biçimine giren Sandığın hedeflerine ulaşabilmesi gerek gönüllü gerekse profesyonel çalışanları sayesinde olacaktır. Sürekli ve dinamik bir şekilde büyüyen bir Sandığın aynı şekilde çalışanlara ihtiyacı vardır.

Gönüllü çalışmalar, Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer meslektaşlarımız tarafından yürütülecektir. Zaman içerisinde ihtiyaca göre sayısı değişiklik gösterecek olan profesyonel çalışma arkadaşlarımızın işlerini gerektiği gibi yapabilecekleri çalışma ortamı ve gerekli tüm teknik donanımları ve bilgisayar programları kendilerine sağlanacaktır. Mevcut olan üye bilgi sistemi programı incelenerek aksayan yönleri düzeltilecek ve güncel hale getirilecektir.

1-c: MİV-SAN ile Mimarlar Odası’nın birlikte çalışması :

Yurdun her yerinde şubeler ve temsilciliklerle örgütlenerek çalışmalarını yürüten merkezi ve 23 şubesi ile Mimarlık Vakfı Kurucu Kurul Üyesi olan Mimarlar Odası ile Sandık örgütlenmesi ve üye sayısının arttırılması konusunda işbirliği yapmak gerektiği dikkate alınarak Yöneticilerle iletişime geçilecektir. Dana önce denenen Temsilci uygulaması gözden geçirilerek tekrar hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.

Mimarlar Odası her üyesinin, Sandık olanaklarından yararlanmak için aidat ödeme gerekliliği göz önünde tutularak, doğal Sandık üyesi olmasını sağlamak için çalışmalar yürütülecektir.

1-d: MİV-SAN ile Mimarlık Vakfı’nın birlikte çalışması :

Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı’nın kurucusu olan Mimarlık Vakfı, Türkiye Mimarlık Topluluğu’nun mesleki ve sosyal dayanışma örgütüdür. Meslektaşlarımızın yararlanabileceği, bir araya gelebileceği Mimarlar Evi, Kreş, Mimarlar Yaşam Evi vb. ile heyecan verici bir proje olan Mimarlar Köyü Projesi ve Vakfın organize ettiği Kültür Gezileri de beraberce yapılabilecek çalışmalardır.

SANDIK ORTAKLARIYLA VE DİĞER MESLEKTAŞLARLA İLİŞKİLER

2-a: Sandık Ortaklarının üyelik durumları :

Kurulduğu 1997’den günümüze kadar 2650 üye kaydolan Sandığımızın hedefi yurt çapındaki tüm mimarların aynı çatı altında toplanmasıdır. Dolayısı ile çalışmaların ana hedefi bu olacaktır. Ancak, kayıtlı üyelerin yarısından fazlası (……. Kişi) üyelik sorumluluklarını çeşitli nedenlerle yerine getirmediğinden sandık ortaklıkları askıdadır. Bu meslektaşlarımızın üyeliklerinin aktif hale getirilmesi ilk hedef olacaktır.

2-b: Yeni Üyelikler :

Yurt çapında Mimarlar Odası’na kayıtlı yaklaşık 40.000 üyenin tamamının Sandık Ortağı olmasını sağlamak için Mimar Odası şube ve temsilcilikleriyle ortak etkinlikler düzenlenecek ve Sandık çalışmalarının meslektaşlarımıza tanıtılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Mimarlar Odası’nın çeşitli etkinliklerinde stand açarak, meslektaşlarımıza bilgi aktarmak da tanıtım açısından oldukça verimli bir yöntem olabilir.

Öğrenci üyelik sistemi oluşturulup, öğrenciliklerinde ve mesleğe başladıkları andan itibaren Mimarlık Topluluğumuzdaki dayanışmanın gücünü gençlere aktarmak için çalışmalar ve etkinlikler yapılacaktır. Mesleğinde ilerlemiş Mimarlık Vakfı Kurucu Kurul Üyeleri ve/veya MİV-SAN üyelerinin öğrenci ve/veya yeni mezun mimarlara rehberlik yapmaları konusunda girişimlerde bulunup, mesleğe yeni adım atan mimarlara destek olunacaktır.

2-c: Sandık Ortakları ile iletişim ( İnternet Sitesi – Mail – Telefon Mesaj Sistemi ):

Sandık ortaklarıyla daha sıkı bir iletişim gerektiği ortadadır. Meslektaşlarımızın gerek mutlu günlerinde, gerekse maddi manevi desteğe ihtiyaç duyduğu zamanlarda yanında olabilmeyi amaçlamaktayız. Bu nedenle üyelerimizle bilgi akışı sağlayacağımız mail ve telefonla mesaj sistemini çalışır hale getirmek konusunda çalışmalar yapılacaktır.

Aynı şekilde Sandık Ortakları ve diğer meslektaşlarımız da Sandık ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri yakından takip edebilecekleri şekilde güncel bilgilendirme kaynaklarından yararlanılacaktır. Bu nedenle hem Mimarlık Vakfı internet sayfasındaki bölümü güncel tutmak hem de Sandık için yeni bir internet sayfası oluşturmak öncelikle yapılacak çalışmalardır.

SOSYAL YARDIMLAR VE FAALİYETLER

Sandık Ortağı ve gittikçe gelişerek tüm meslektaşlarımızın maddi manevi sıkıntılarına çözüm üretmek MİV-SAN’ ın birincil görevidir.

Bugüne kadar yapılan Ölüm yardımı ve sosyal yardımların miktarlarını günün koşullarına uygun miktarlara getirmek içingerekli yöntemler araştırılacaktır.

Ayrıca;

 • İhtiyacı olan Sandık Ortaklarına ucuz kredi olanakları sağlamak,
  Mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza yol gösterici olmak, işlerini kurarken, yarışmaya girmek istediklerinde kendilerine uzun vadeli kredi olanakları sağlamak,
 • Özel sağlık kuruluşlarından teşhis ve tedavi hizmetlerinde indirim olanakları yaratmak,
 • Mimarlıkla ilgili araç-gereç satan, kopyalama hizmetleri veren kuruluşlardan indirim alma amaçlı girişimlerde bulunmak,
 • Tüm meslektaşlarımıza, doğal afet zamanlarında oluşturulacak çeşitli fonlar ve düzenlenecek yardım kampanyaları aracılığıyla yardım sağlamak,
 • Mimarlık Topluluğumuzda sosyal birlikteliği geliştirmek amacıyla çeşitli Kültürel faaliyetlerde öncülük edilerek, tiyatro, sinema, müze vb. yerlere indirimli bilet temin edilmesini sağlamak,

Ve daha da çoğaltılabilecek tüm olanakları sağlamak kısa ve uzun vadeli çalışma alanlarıdır

Yukarıda sayılanlar dışında Mimarlık Topluluğumuzun en çok üzerinde durduğu konu Ortak Bir Sosyal Güvenlik Çatısıdır. Özel sigorta kuruluşları çatısı altında Özel Emeklilik Sigortası Sisteminin çalışmaları yapılacaktır.

Sandık Ortaklarına daha iyi olanaklar sağlamak amacıyla, meslektaşlarımızın ve dostlarımızın bir araya geleceği yemekler düzenlemek, meslektaşlarımızın ürünlerinin sergileneceği sergiler açarak sergi gelirleri ile bağış sağlamak, Sandık amblemli ürünlerin bağış karşılığı satışı ile gelir elde etmek, v.b. ödenti gelirlerinin yanı sıra Sandık gelirlerine katkı amaçlı faaliyetleri geliştirilecektir.

Sonuç Olarak

Yaklaşık 3000 üyeli bir örgüt olan MİV-SAN, dünyamızın bugün geldiği noktada insanların en büyük gereksinimlerinden biri olan dayanışmanın yurdumuzdaki en önemli örneklerinden biri olmak yolunda çalışmalarını yürütmektedir.

Mimarlar Odası’na kayıtlı her meslektaşımızın Sandık Ortağı olmasını sağlayana dek çalışmalara katkı sağlamak 1. Dönem ve sonraki tüm Yönetim Kurullarının hedefi olmalıdır.

Çatısı altında bulunduğumuz Mimarlık Vakfı’nın gücünü arttırması, MİV-SAN’a mali edimlerini yerine getirmesi, maddi ve manevi destek vermesi yönünde, Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu ile iletişimin, birlikte çalışmanın önemi bilinciyle MiV-SAN Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı çalışmaları sürdürülecek ve güçlenmesi sağlanacaktır.

GENEL KURUL

Madde 5. Genel Kurul, üye olan ortaklardan oluşur.

1. DÖNEM YÖNETİM KURULU

ASIL
1. Bülend Ceylan-Başkan (İstanbul)
2. Erol Türkmen-Başkan Yrd. (İstanbul)
3. Burak Kaan Yılmazsoy-Sekreter Üye (İstanbul)
4. A. İmran Karaman-Sayman (Ankara)
5. Attila Ergin-Üye (İstanbul-Edirne))
6. Z. Deniz Tekgüvercin-Üye (İstanbul)
7. Ediz İrfan Erkoç-Üye (Adana)

YEDEK
1. Z. Nurfeşan Ağra (İstanbul)
2. Leyla Celep Gürsoy (İstanbul)
3. Selcan Beşik (Ordu)
4. A. Cahit Top (Hatay)
5. Ayhan Özgen (İstanbul)
6. Sinan Tütüncü (Mersin)
7. Gönül Ersan (İstanbul)