Share

5. Dönem Çalışma Programı (2020 – 2022 )

5. Dönem Çalışma Programı (2020 – 2022)

MİV-SAN; 2020-2022 yıllarını kapsayan 5. Döneminde, Yönetmeliğinin 2. maddesinde belirtildiği üzere “ortaklarına veya lehtarlarına yönetmelikle belirlenen yardımları yapmak ve bu yardımların kapsamını zamanla genişleterek etkin bir sosyal güvenlik şemsiyesi oluşturmak” amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

Bu ana amaç doğrultusunda görevini eksiksiz yerine getirebilmesi için, 5. Dönem’de MİV-SAN’ın finansal ve altyapısal gelişimini hızlandırmak birinci önceliği oluşturmaktadır.

Dönem boyunca aşağıda başlıklar halinde belirtilen çalışma ve etkinliklerin gerçekleştirilmesine, sonrasında da sürdürülebilirliğinin sağlanmasına çalışılacaktır:

YARDIM SAĞLAMAK

 • Ana kuruluş amacı “yardım sağlamak” olan MİV-SAN’ın öncelikli gerekçeleri bulunan (doğal afet, kaza, hastalık vb. mağduru) ihtiyaç sahibi Üye ve mimarlardan haberdar olma ortam ve yöntemlerini geliştirmek ve onlara ulaşma kanallarını oluşturmak
 • Öngörülen bütçeye ek olarak belirli kişiler veya amaca yönelik yardım kampanyaları düzenlemek
 • Yeni mezun veya işsiz Üyeler için aidat kredilendirme veya ertelemeleri
MİV-SAN KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI
 • MİV-SAN’ın maddi sürekliliğinin garanti altına alınması (Tüm Üyelerin istifası halinde gerekli olan bütçeyi tamamlamak)
 • Eşzamanlı bütçe takip yazılımı oluşturmak
 • MİV-SAN’ın yürütülme sisteminin geliştirilmesi
 • Paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi (MO, MİV, MİV İşletme, Ortaklar, Mimarlar, benzer amaçlı yardım kuruluşları)
 • MİV-SAN’ın tanıtımı ve bilinirliğinin sağlanması
 • MÜAP ve MİV-SAN web sitesini güncellemek

PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER

 • Çatısı altında yer aldığı MİMARLIK VAKFI ile iletişim ve iş birliğini artırarak, Üye haklarını güvenceye almak.
 • TMMOB Mimarlar Odası (Genel Merkez/Şube/Temsilcilikler)’nın tüm organlarına mensup Üye ve delegeleri ile iletişim fırsatlarının kollanması ve yaratılması – Toplantı ve etkinliklerinin takip edilerek tanıtım standı açılması – Toplantılarda sunum yapılması
 • Öğrenci Üyelik sisteminin başlatılması

GELİR ARTIRIMI

 • Üye aidatlarının mümkün olduğunca erken ve eksiksiz toplanarak, güvenli yatırım araçları ile değerinin korunması ve artırılması
 • Yeni Üyeler kazandırılarak aidat gelirlerinin artırılması (1500 Üye sayısına ulaşmak)
 • Bağışların özendirilmesi, kampanya yöntem ve çeşitliliklerini geliştirecek yönergelerinin oluşturulması
 • Satış ve açık artırmaya olanak sağlayacak ürünler geliştirilmesi

TANITIM ORTAMLARININ ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ve YAYGINLAŞTIRILMASI

 • Yüz yüze bilgilendirme
 • MİV-SAN Tanıtım Sunumu
 • MİV-SAN Tanıtım Broşürü
 • Süreli dijital bültenler (duyuru ve haberler)
 • Web sitesinin iyileştirilmesi
 • Sosyal medyanın aktif ve etkin kullanılması
 • Üyelere hatırlatma e-postaları
 • Şube Yönetimleri ve Üyeleri ile buluşmak üzere ziyaretler gerçekleştirmek (5. Dönem’de en az 10 Şube ziyareti)
ETKİNLİKLER
 • MİV-SAN Mimarlar Ormanı
 • Tüm fidanların satışının tamamlanması
 • MİV-SAN Tanıtım Stantlarında basılı olarak, web sitesi ve sosyal medya ortamlarında ise dijital olarak sergilenecek bir MİV-SAN MİMARLAR ORMANI logosu/simgesi tasarlanması
 • Web sitesinde Orman için fidan satın alan bağışçı isimlere ulaşılabilecek bir alan açılması
 • MİV-SAN MİMARLAR ORMANI logosu içeren ürünler üretilmesi ve satışa sunulması
 • Orman Haftası’nda (21-26 Mart) Orman alanının ziyaret edilmesi & kahvaltı etkinliği Sergiler
 • Mimarlardan Hatıra Eşyalar Sanal Sergi ve Müzayedesi (sürekli)
 • Mimarlar Kermesi: Mimarların kendi üretimi olan ürünlerinin satışı (her yıl 1 kere)
 • Eskiz/Çizim/Resim Sergileri (her yıl 1 kere) Söyleşiler
 • MİV-SAN Ortağı mimarlar ile kısa sanal röportajlar ve söyleşiler (sürekli)
 • Yüz yüze söyleşiler (Mimarlık üzerine edebiyat söyleşileri & Mimar yazar ve şairler) (her yıl en az bir kere) Gösteri ve Konserler
 • -Tercihen Mimar sanatçılar ile- Konserler ve sahne gösterileri (her yıl en az bir kere)
 • Şube mekanlarında canlı müzik eşliğinde “Yaza Merhaba” ve “Yaza Veda” partileri (her yıl en az bir kere) Geziler
 • Geleneksel Boğaz’da Tekne Gezisi ile Kahvaltı (her yıl en az bir kere)
 • MİV-SAN ile Anadolu Gezileri (her yıl en az bir kere) Satış Etkinlikleri
 • Tüm etkinliklerde ve tanıtım ziyaretlerinde MİV-SAN ürünlerinin veya geliri bağışlanan kitap vb. ürünlerin satışının sağlanması
 • MİV-SAN Sekreterliği ile MİV KİTABEVİ’nde sanal satışların kesintisiz devam etmesinin sağlanması

5. DÖNEM YÖNETİM KURULU

ASIL
1. Erol Türkmen-Başkan (İstanbul)
2. Saltık Yüceer-Başkan Yrd. (İstanbul)
3. Dilşad Aktaş Canatay-Sekreter Üye (İstanbul)
4. Leman Ardoğan-Sayman Üye (Ankara)
5. Haluk Gökçay-Üye (Mersin)
6. Macit Toz-Üye (İstanbul)
7. Ramadan Cesur-Üye (İstanbul)

YEDEK
1. Leyla Celep Gürsoy (İstanbul)
2. Ayça Kut (İstanbul-Yalova)
3. Tuğrul Eker (İstanbul)
4. İlmen Gözde (İstanbul)
5. M. Sinan Özkan (İstanbul-Silivri)
6. Petek Ceyhan (Ankara)
7. Selcan Beşik (Ordu)