Share

MİV-SAN’ın Kuruluşu

MİV-SAN’ın Kuruluşu

Kuruluş

1997 yılında, Mimarlık Vakfı Vakıf senedinin 2. Maddesi olan amaç ve kapsam maddesinde yer alan “…Mimarlar ve mimarlık mesleğine hizmet edenler arasında maddi ve moral destek sağlayacak bir yardımlaşma sandığı kurmak….” ifadesine uygun olarak kurulan Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı, Mimarlık Vakfının 10.Nisan.2011 tarihinde yapılan 16. Kurucular Kurulu toplantısında kabul edilen yeni yönetmeliğiyle özerklik sürecine girmiştir. Yeni yönetmelik doğrultusunda görevlendirilen Geçici Yönetim Kurulu, Yönetmeliğin 6. Maddesine göre 4 Aralık 2011 tarihinde ilk Sandık Genel Kurulu’nun yapılmasını gerçekleştirmiştir.

Halen 6. Dönemini sürmekte olan MİV-SAN,  bugüne kadarki genel kurullarını aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirmiştir:

 

1 4.12.2011 MİV-SAN 1. Dönem Olağan Genel Kurulu
2  2.2.2013 MİV-SAN  1. Dönem 1. Mali Genel Kurulu
3 11.01.2014 MİV-SAN 2. Dönem Olağan Genel Kurulu
4 10.01.2015 MİV-SAN 2. Dönem 2. Mali Genel Kurulu
5 20.06.2015 MİV-SAN Olağanüstü Genel Kurulu
6 30.01.2016 MİV-SAN 3. Dönem Olağan Genel Kurulu
7 25.02.2017 MİV-SAN 3. Dönem 3. Mali Genel Kurulu
8 28.01.2018 MİV-SAN 4. Dönem Olağan Genel Kurulu
9 26.01.2019 MİV-SAN 4. Dönem 4. Mali Genel Kurulu
10 18.01.2020 MİV-SAN 5. Dönem Olağan Genel Kurulu
11 27.03.2021 MİV-SAN 5. Dönem 5. Mali Genel Kurulu
12 05.02.2022 MİV-SAN 6. Dönem Olağan Genel Kurulu
13 28.01.2023 MİV-SAN 6. Dönem 6. Mali Genel Kurulu
14 06.01.2024 MİV-SAN 7. Dönem Olağan Genel Kurulu

MİV-SAN Banner