Share

3. Dönem Çalışma Programı (2016 – 2018)

3. Dönem Çalışma Programı (2016 – 2018)

MİV-SAN’ın (Sosyal Güvenlik Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı)30 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulumuzun hazırladığı Çalışma Programını Mimarlık Vakfı Olağan Genel Kuruluna saygı ile sunuyoruz.

Öncelikle,

 • MİV-SAN Yönetim Kurulu olarak; görev tevdii edilen Yeni Yönetim Kurulumuz bir önceki dönemde başarı ile yükseltilen ilkeselliğe bağlı kalarak, kurumsallığın geliştirilip devamlılığının sağlanmasını,
 • MİV-SAN’ın (Sosyal Güvenlik Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı)mızın Güçlendirilmesi ve Ortak Sayısının(Üye) arttırılması için yeni dönemimizde, kuruluş amacına uygun şekilde ilkeli hedefleri olan bir güçlenme ile, “Her Ortak Üye + Yeni Bir Ortak Üye” sloganı ile ortak sayısının arttırılarak öncelikle sandığın sürdürülebilir olmasının sağlanmasını

hedefliyoruz.

Sözü edilen amaca yönelik,

 • Sandık üyelerimizle periyodik toplantılar yapılmasını,
 • MİV-SAN ile Mimarlar Odası Genel Merkez, Şubeler ve Temsilciliklerle ilişkilerin güçlendirilmesini, tanıtımlar ve bilgilendirmeler yapılmasını, üye sayısının ülke genelinde artırılmasını,
 • Benzer şekilde MİV-SAN(Sosyal Güvenlik Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı) ile kurumsal parçası olan Mimarlık Vakfı, İktisadi İşletmeler ile Mimarlık Vakfı ile ilişkilerin güçlendirilmesini yapılacak çalışmaların planlanmasını,
 • MİV-SAN www.mivsan.org.tr web sayfasının ve facebook sayfasının kuruluş amaçlarımız, hedeflerimiz, çalışmalarımız ve duyurularımız hakkında güncellenmesini,
  Hedefliyoruz.
 • MİV-SAN olarak öncelikle dünyada 04-10 Ekim günleri kutlanan Mimarlık Haftasında güçlü yaygın etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır.(sergi, kermes, konser, gezi ve benzerleri gibi)
  Benzer şekilde önemli hafta ve günlerde (Mimar Sinan’ı anma etkinlikleri, şenlikler, festivaller, sempozyumlar..) MİV-SAN’ı tanıtım ve bağış stantları açmayı,
 • Mimarlık ortamında kalıcı hedefler gerçekleştirmek amacıyla Mimarlar Evi, Mimarlar Köyü, Mimarlık Müzesi gibi, mimar üyeleriyle daha güçlü bağlar kurarak ve katılımlarını sağlayarak hayata geçirilmesi için kısa, orta vadeli çalışmaları planlamayı,
 • Yeni dönemde mevzuata yönelik inceleme yapılarak sonuçlarının üyelerimizle paylaşılması, gerekli görülen mevzuat düzenlemelerin yapılmasını,
 • Yönetim Kurulunun kendi içinde asıl ve yedekleri ile kolektif, bir örgütlenme ve çalışma tarzı oluşturulmasını,

Hedefliyoruz.

 • Ortak Üyelerimizin varsa borçlarının yapılandırılmasını,
 • Ortak üyelerimizle eleştiri ve önerilerini alacağımız güçlenmeyi sağlayacak toplantılar yapılmasını,
 • MİV-SAN mallarını, gelirlerini sandık bütçesini sandığın ve üyelerinin yararına her türlü ekonomik ve sosyal önlemlerin zamanında alınabilmesi, mevcut birikimin en rantabl şekilde sürdürülebilmesi için gerekli finansal araştırmalar yapmayı,
 • MİV-SAN Mimarlar Ormanını “Her Mimara 10 Ağaç” sloganı ile büyütmeyi,
  MİV-SAN olarak “öğrenci üyelik” ile ilgili çalışmalar yaparak somut adımlar atmayı, Hedefliyoruz.

BİR olmak yerine ÇOK olmak için haydi MİV-SAN Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı’nda YARDIMLAŞMAYA, DAYANIŞMAYA….

BİR ağaç olmak yerine BİR orman olmak için haydi MİV-SAN Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı’nda YARDIMLAŞMAYA, DAYANIŞMAYA….

Neoliberal dünyanın ortaya koyduğu sosyal adaletsizliğin eşitsizliğin sosyal güvensizliğin bizi sorunlar karşısında yapayalnız BİR birey haline getiren bu sistemde ÇOK olmak için sorunları birlikte çözebilmek için yalnız olmamak için haydi MİV-SAN Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı’nda YARDIMLAŞMAYA, DAYANIŞMAYA….

HAYDİ EL ELE BİRLİK OLMAYA… BİRLİKTE GÜÇLENMEYE… HEMEN ŞİMDİ….

HAYDİ MİMARLAR ORMANINI BÜYÜTMEYE….

‘ GÜÇLÜ MİV-SAN DAYANIŞMA İLE GERÇEKLEŞİR, MİMARLARIMIZI DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ ‘

Mimarlık Vakfı Olağan Genel Kuruluna Saygı ve sevgi ile sunulur.
14/Mayıs/2016

1. DÖNEM YÖNETİM KURULU

ASIL
1. Ali Ekinci-Başkan (İzmir)
2. Saltık Yüceer-Başkan Yrd. (İstanbul)
3. Ayşen Öğüt Yılmaz-Sekreter Üye (İstanbul)
4. Attila Ergin-Sayman Üye (İstanbul)
5. Leman Ardoğan-Üye (Ankara)
6. Erol Türkmen-Üye (İstanbul)
7. Selcan Beşik-Üye (Ordu)

YEDEK
1. Leyla Celep Gürsoy (İstanbul)
2. Z. Deniz Tekgüvercin
3. A. Serhan Şakar (İstanbul)
4. Macit Toz (İstanbul)
5. Ayhan Özgen (İstanbul)
6. A. Tamer İnceler (İstanbul)
7. İlmen Gözde (İstanbul)