Share

Üyelik

Üyelik

MİV-SAN’a kimler Üye olabilir, MİV-SAN Ortağı kime denir?

MİV-SAN’a tüm Mimarlar ve TMMOB Mimarlar Odası personelleri üye olabilmektedir. Tüm aktif Üyeler MİV-SAN Ortağı’dır. Üyeliğin en önemli manevi koşulu ise meslektaşların kendilerini birbirleriyle dayanışacağı bir iletişim ağına ait hissedebilmesidir.

Üyelik çeşitleri nelerdir?

  • Aktif Üyelik:

Yıllık aidatlarını düzenli ödeyen her Sandık Ortağı aktif üyedir. Aktif Üyeliğin askıya alınmaması için aidat ödemelerinin iki yıldan fazla geciktirilmemesi gereklidir.

  • Pasif Üyelik:

Üst üste 3 yıl boyunca aidat ödemesini gerçekleştirmeyen Ortakların Üyeliği pasife alınır ve birikimleri MİV-SAN’a irad kaydedilir. Üyeliğe tekrar geri dönüş yapılmak istenmesi halinde geriye dönük aidat borçlarının (aradan geçen süre dahil olmak üzere) ödenmesi beklenir. Üyelik haklarından yararlanabilmek için ise 5 yıllık Üyelik koşulu yeniden işletilir.

MİV-SAN’a nasıl Üye olunur?

MİV-SAN’a internetteki kayit.miv-san.org adresinden tıklanarak ulaşılabilen “Üyelik Kayıt Formu”nu doldurarak kolayca Üyelik başvurusu yapılabilmektedir. Tercih edildiğinde yüz yüze bilgilendirme ve kayıt için ise TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Hizmet Binası’nın 4. katında bulunan MİV-SAN ofisinin kapısı tüm meslektaşlarımıza açıktır.

Yıllık aidat tutarı ne kadardır?

MİV-SAN Yıllık Aidat bedeli 2024 yılı için 1000.00 TL’dir. Yıllık aidat tutarları, MİV-SAN Genel Kurullarında belirlenerek her yıl ilan edilmektedir. MİV-SAN’a ilk kayıtta ise tek kereye mahsus ve geri ödenmemek üzere Yıllık Aidat tutarının yarısı kadar (yani güncel durumda 500 TL) Üyelik Giriş Bedeli alınır.

Üyelikten ayrılma koşulu nedir?

MİV-SAN’da 5 yılını doldurmuş her Ortak, dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üye olduğu yıldan, ayrıldığı yıla kadarki tüm MİV-SAN birikimi, “Sandık Ortaklığı Yaşı x Güncel Ortaklık Aidatı” formülüyle hesaplanarak kendisine geri ödenir.

Yeni Ortaklara ulaşma ortamları nelerdir?

MİV-SAN, yüz yüze veya sosyal medya aracılığıyla yaptığı tanıtımlar, sunumlar, kültür gezileri, sergi-konser-dinleti vb. sanatsal ve sosyal etkinliklerle meslektaşlarına ulaşmaya çalışır.

MİV-SAN, Mimarlık Vakfı’nın kurucuları olması dolayısıyla en güçlü kurumsal paydaşı TMMOB MİMARLAR ODASI’nın Genel Merkezi, Şubesi ve Temsilcilikleri başta olmak üzere çeşitli kurumlarla birlikte ortak etkinlikler ve kampanyalar da yürütür. Ancak en önemli özne Üyelerin kendileridir. Mevcut Ortaklarımızın kendi çevrelerine Üyeliği önermeleri ve paydaş birimlerin özellikle yöneticilerinin MİV-SAN Üyeliğine başvurarak meslektaşlarına öncülük etmeleri Sandığın yeni Ortaklar kazanmasına çok büyük katkılar sağlamaktadır.